"El cau no es guapo si no hi som tots"

Agrupament Escolta Antoni Gaudí de Manresa