JOSEP PRAT - AUTOMOCIÓ
Passatge Ferrer, 15
tel. 615504301
08240 Manresa